Dźwiękoludki

Raz w miesiącu (poczynając od 21.03.br.) dzieci będą brały udział w programie Szkoły Muzycznej – „Dźwiękoludki zapraszają do zabawy z muzyką”. Tak nazywa się program dla dzieci w wieku 4-6 lat, którego celem jest wprowadzenie do uzyskania kompetencji muzycznych. Podczas pierwszego spotkania dzieci zebrały swoje pierwsze doświadczenia związane z rytmem, artykulacją, dynamiką, frazowaniem, oddychaniem podczas śpiewania.

W trakcie zajęć z panem Marcinem dzieciom towarzyszył instrument klawiszowy. Poprzez śpiewanie z wykorzystaniem sylab solmizacyjnych, a także poprzez konsekwentne stosowanie metody trzech kroków: „słuchanie – śpiewanie – granie”  dzieci będą osiągały bardzo dobrze rozwiniętą muzyczną zdolność słuchową.