Kontakt

Przedszkole: +48 67 212 32 77

Dyrektor przedszkola: Anita Jaskólska – Gesek

Dyrektor przyjmuje interesantów w środy, w godz. 9.00-10.30

PORADNIE:

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile
ul. Sikorskiego 19
64-920 Piła
tel. (0-67) 350-90-97

Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu 
ul. Sikorskiego 19 (wejście od ul. Okrzei)
64-920 Piła
tel. (0-67) 350-90-97

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
ul. Sikorskiego 19
64-920 Piła
tel. (0-67) 351-75-51

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

AdresPodchorążych 1,
64-920 Piła
tel. 600-887-372