Kreatywny pokaz mody

Dnia 27.02.2018r. w przedszkolu odbył się pokaz mody odzieży wykonanej z odpadów: gazet, folii, skrawków materiału, plastiku itp.
Celem było wskazanie dzieciom możliwości wykorzystania w zabawie materiałów odpadowych, poszerzenie słownika o słowa związane z modą: pokaz, projektant, modelka itp.
Każda grupa w swojej sali przygotowała projekty strojów, ubrała modeli, którzy zaprezentowali się na wspólnym „wybiegu”