Oferta edukacyjna

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna realizuje:

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

– zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia
– zajęcia z zakresu rozwijania pojęć matematycznych
– zajęcia pogłębiające wiedzę i doświadczenia przyrodnicze
– zajęcia rozwijające aktywność społeczną
– zajęcia kształtujące dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień
– zajęcia umuzykalniające
– zajęcia plastyczne
– zajęcia artystyczno – techniczne
– ćwiczenia gimnastyczne

W pracy z dziećmi stosujemy różnorodne zabawy, np.:

– manipulacyjne
– sensoryczne
– konstrukcyjne
– tematyczne
– dydaktyczne
– twórcze
– zabawy na świeżym powietrzu
– relaksacyjne
– samodzielne

ZAJĘCIA DODATKOWE /bezpłatne/

– Język angielski
– Kółko taneczne
– Kółko badawcze
– Zajęcia logopedyczne
– Terapia pedagogiczna