Przekazanie sprzętów ułatwiający segregację odpadów

Sprzęt ułatwiający segregację odpadów, zakupiony w ramach projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno – edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” trafił do szkół. Na korytarzach w ponad 150 szkołach, przedszkolach i żłobku w czternastu gminach należących do ZM „PRGOK” pojawiły się pojemniki do segregacji odpadów i zgniatarki i zgniatarki do puszek i plastikowych butelek. Na placach przy placówkach oświatowych zostały rozstawione kompostowniki. Ponadto do dyspozycji nauczycieli są specjalne torby, które będą wykorzystywane m.in. do nauki zasad prawidłowej segregacji odpadów.

Przekazane zestawy mają na celu wyrobienie u najmłodszych prawidłowych nawyków dotyczących dbania o środowisko.