Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

  • Przewodnicząca – Paulina Mańczak
  • Zastępca – Anna Puchała
  • Skarbnik – Agnieszka Malinowska
  • Sekretarz/Protokolant – Marta Karczewska

 

Ustalono wspólnie wydatki z funduszu Rady Rodziców:

– upominki dla dzieci z następujących okazji: Mikołaj, Gwiazdor, Zając, Dzień Dziecka, zakończenie edukacji 6- cio latków,
– wycieczki /autobus, bilety wstępu/.