Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

  • Przewodnicząca – Agata Szrajber
  • Zastępca – Jacek Beliński
  • Skarbnik – Agnieszka Malinowska
  • Sekretarz/Protokolant – Andrzej Puto

Ustalono wspólnie wydatki z funduszu Rady Rodziców:

– upominki dla dzieci z następujących okazji: Mikołaj, Gwiazdor, Zając, Dzień Dziecka, zakończenie edukacji 6- cio latków,
– wycieczki /autobus, bilety wstępu/.