Ramowy rozkład dnia

Biedronki

Żabki

Motylki

Pszczółki

Grupa dzieci młodszych 3-4 letnich

I część – PORANNA

 • 6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.
 • 8.00 – 8.15  Poranne zabawy ruchowe.
 • 8.15 – 8.30  Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 8.30 – 9.00 Śniadanie – kształtowanie samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
 • 9.00 – 9.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience – mycie rąk, mycie zębów, korzystanie  z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. 

II część –GŁÓWNA

 • 9.30 – 10.00 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o podstawę programową.
 • 10.00 – 10.15  Przygotowanie do drugiego śniadania, tj. czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 10.15 – 10.30  II śniadanie.
 • 10.30 – 11.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacery, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się). Zabawy samodzielne w ogrodzie, przy niewielkim udziale nauczyciela , spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych  i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym  nowożytnym.
 • 11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 11.30 – 12.00 Obiad – kulturalne zachowanie się przy stole. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką).

III część – POOBIEDNIA 

 • 12.00 – 12.15 Zabiegi opiekuńcze, higieniczne,  czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.
 • 12.15 – 13.45  Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej  – wyciszenie ochrona systemu nerwowego.
 • 13.45 – 14.00  Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.
 • 14.00 – 14.30  Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
 • 14.30 – 16.30  Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne,  zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

Grupa dzieci starszych 5-6 latki

I część – PORANNA

 • 6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy im bliskie, zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.
 • 8.00 – 8.20 Poranne ćwiczenia gimnastyczne.
 • 8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 8.30 – 9.00 Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
 • 9.00 – 9.15 Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

II część –GŁÓWNA

 • 9.15 – 10.15 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.
 • 10.15 – 10.30 Przygotowanie do drugiego śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience . II śniadanie.
 • 10.30 – 11.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków- doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy rytmiczne. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
 • 11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.
 • 11.30 – 12.00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
 • 12.00 – 12.30 Relaks, wyciszenie dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – ochrona systemu nerwowego.

III część – POOBIEDNIA 

 • 12.30 – 13.50 Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna o charakterze kompensacyjno – wyrównawczym, spacer, obserwacja środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.
 • 13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.
 • 14.00 – 14.20 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
 • 14.20 – 16.30 Zabawy samodzielne dzieci, zabawy rozwijające zainteresowania, praca indywidualna dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.