System naboru elektronicznego

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną dopuszcza się możliwość składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola tylko poprzez system naboru elektronicznego. W takim przypadku należy dodatkowo wysłać e-mail do przedszkola pierwszego wyboru potwierdzający złożenie wniosku drogą elektroniczną wraz z podaniem nr PESEL dziecka oraz identyfikatora wniosku. Wersję papierową dokumentów (wniosek oraz stosowne oświadczenia) będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.

Adresy e-mail publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Piła

 

Publiczne przedszkole nr 1 e-mail: przedszkolenr1@asta-net.com.pl
Publiczne Przedszkole nr 2 e-mail: kontakt@przedszkole2.pila.pl
Publiczne Przedszkole nr 3 e-mail: przedszkole03pila@gmail.com
Publiczne Przedszkole nr 4 e-mail: pp4@cuw.pila.pl
Publiczne Przedszkole nr 5 e-mail: dyrektor@przedszkole5.pila.pl
Publiczne Przedszkole nr 6 e-mail: przedszkole_publiczne6@asta-net.com.pl
Publiczne Przedszkole nr 7 e-mail: przedszkole7@pila.edu.pl
Publiczne Przedszkole nr 11 e-mail: przedszkole@pp11.pila.pl
Publiczne Przedszkole nr 12 e-mail: przed12pila@gmail.com
Publiczne Przedszkole nr 13 e-mail: pp13@przedszkole13.pila.pl
Publiczne Przedszkole nr 14 e-mail: pp14@cuw.pila.pl
Publiczne Przedszkole nr 15 e-mail: pp15@cuw.pila.pl
Publiczne Przedszkole nr 16 e-mail: przedszkole1612@wp.pl
Publiczne Przedszkole nr 17 e-mail: pp17@przedszkole17.pila.pl
Publiczne Przedszkole nr 18 e-mail: przedszkole.publiczne18@gmail.com
Publiczne Przedszkole nr 19 e-mail: przedszkole19@pila.edu.pl
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 e-mail: sp5pila@op.pl

 

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Piły